Feedback Us !

Checking...

Ouch! There was a server error.
Retry »

Sending message...

Review It !

0 100

Advertisement

slide
slide
slide
slide
slide

Jain Sangeetkar

 

Jain Sangeetkar/Singer

 

Jitendra N. Kothari - Jain Sangeetkar/Singer

JITENDRA N. KOTHARI

Bhakti Sangeet Ratna/Bhakti Sangeet Shiromani

C/109 Ratnadeep, 60 ft Road Bhayandar (W), Thane-401 101

Mobile No. : 9820279112 / 9320179112

Specialist in:  Anjanshalaka Pratishtha Mahotsav, Pratishtha Mahotsav, Diksha Mahotsav, Updhyan Tap, Zazam Chadhava, Prabhu Bhakti, Sangh Yatra, Bhav Yatra, Shri Parshva-Bhairav Bhakti, Pooja – Poojan, etc


Anil Gemavat - Jain Sangeetkar/Singer

 ANIL A. GEMAVAT (Global Ambassador)

“Jain Sangeet Ratna”

Mobile Number: 9820124386/9967342384

Email: gemavat111@gmail.com

Specialist in:Anjanshalaka, Pratishta, Raatri Bhavana, Chadaave, Diksha Mohatsav, Puja-Poojan ,etc.


Vicky Parekh - Jain Sangeetkar/Singer

VICKY D. PAREKH

201-Shanti Park,Kabad Ali,Charai,Thane(w) –400601

Mobile Number: 9867121681

Specialist in:Anjanshalaka, Pratishta, Raatri bhavana, Puja-Pujan, Bhairav Bhakti & Other Jin Bhakti programs.

 


Vipin Porwal - Jain Sangeetkar/Singer

JAIN VIPIN PORWAL

(BANGALORE)

Mobile No. : 9844186298/7676767687 / 9343378812

Email : vipin298v@gmail.com

Specialist in:Anjanshalaka, Pratishta, Raatri bhavana, Puja-Pujan,Dikshaa Mohatsav, & Other Jin Bhakti programs.


Narendra Vanigota - Jain Sangeetkar/Singer

NARENDRA VANIGOTA

(“NIRAALA”)

Mobile No.: 9820632733

Specialist in:Anjanshalaka Pratishta, Prabhu-Bhakti Bhavna, Puja-Poojan, Dikshaa & Other Jin Bhakti programs.


Rajesh Jain- Jain Sangeetkar/Singer

RAJESH JAIN

(Poonam Orchestra)

Mobile Number: 09821147035/09323757100

Specialist in:Anjanshalaka, Pratishta, Bhairav Bhakti, Prarthana Sabha, Puja-Poojan & Other Jin Bhakti programs.

 


Ashok Gemawat - Jain Sangeetkar/Singer

ASHOK A. GEMAWAT

A-1502, Deepak Jyoti Tower, Parel Tank Road, KalaChowki, Mumbai- 400 033

Mobile No. : 9821086498/9320086498

 Email : ashok@gemawat.co.in

Specialist in: Anjanshalaka, Pratishta, Raatribhavna, Puja-Pujan, Bhairav Bhakti, Jin Bhakti programs,etc


Nikhil Sonigra - Jain Sangeetkar/Singer

NIKHIL SONIGARA

Mobile No. :998798241 / 9930254841

Specialist in: Anjanshalaka, Pratishta, Ratribhavna, Puja-Pujan, Bhairav Bhakti, Jin Bhakti programs,Tapasya Geet, Diksha Mohatsav, etc.

 


VINOD AACHARYA (JODHPUR)

Mobile no. : 9413270389/9784669836

Office : 9828509737


Dilip Punmiya - Jain Sangeetkar/Singer

DILIP PUNMIYA

B-103, Shubh Bldg, Shraddha Complex, 60 Feet Road, Bhayandar (W) Thane-401 101

Mobile No. : 98693915238

Specialist in: Anjanshalaka, Pratishta, Ratribhavna, Puja-Pujan, Bhairav Bhakti, Jin Bhakti programs,etc 


TIRATH RATHOD (Taak Dhina Dhin Beat’s)

Mobile Number:09820360999/09619360999/09324340887

Email: tirathrathodjain3@gmail.com

Specialist in:Orchestra, Lagnageet, Sangeet Sandhya, Prarthana Sabha, Games Show, Mataji Jagran, Bhajan & Dharmik Programs, DJ, Birthday Party, Marriage Anniversary and Variety Shows


SUMEET A. GEMAWAT

A-1502, Deepak Jyoti Tower, Parel Tank Road, KalaChowki, Mumbai- 400 033

Mobile No. : 9833038378

Email : sumeet@gemawat.co.in

Specialist in: Anjanshalaka, Pratishta, Ratribhavna, Puja-Pujan, Bhairav Bhakti, Jin Bhakti programs,etc

 

Start                  1                    2                   3                   4              End

Vyaktitv(Chief Patron)
slide
slide
slide
slide
slide
Shraddhanjali
slide
slide
slide
slide
slide
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
slide
slide
slide
slide
slide
News
slide
slide
slide
slide
slide
slide
Suvichar
slide
slide
slide
slide
slide
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
slide
slide
slide
slide
slide
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
Advertisement

slide
slide
slide
slide
slide